Skanör Falsterbo Hotell AB integritetspolicy

Personlig integritet är viktigt för Skanör Falsterbo Hotell AB. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvar för dina personuppgifter

Skanör Falsterbo Hotell AB, med org. nummer 556529-1233, är ansvariga för all behandling av företagets personuppgifter som sker. Kontakta info@hotellgasslingen.com för att komma i kontakt med oss angående behandling av dina personuppgifter.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Hos oss kan du känna dig trygg med att vi aldrig ber om några personuppgifter som inte krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal. Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt cookies.

I samband med vistelse

I samband med bokning behandlar vi de personuppgifter som vi behöver för att uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Utöver det behandlar vi andra uppgifter som du valt att lämna för att förbättra din vistelse hos oss. Det kan avse information om allergier eller speciella önskemål för din vistelse.

I marknadsföringssyfte

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss. Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen.
Vi kan komma att kontakta dig via sociala medier efter ditt samtycke eller i enlighet med befintliga kundrelationer. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Vår basis för detta är samtycke eller legitima intressen.
Vi behandlar endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig och så länge lagen kräver att vi gör det.

När kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut några av dina personuppgifter till tredje part, om du inte själv har lämnat samtycke eller om det inte krävs för att fullfölja våra förpliktelser till avtal eller lag. Dina personuppgifter lämnas endast ut till tredje part om avtalet involverar underleverantörer eller samarbetspartners och det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av företagets tjänster.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta info@hotellgasslingen.com.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.